Péče o matku a dítě

"Domácí péče - spokojený klient i jeho rodina"

Registrovaně či neregistrovaně?

O výhodách registrované služby

Agentura Pomadol – (Pomoc doma Olomouc) je agenturou domácí péče, jež poskytuje své služby seniorům a zdravotně postiženým občanům v Olomouci a jeho okolí už 19 let od roku 1994. Zdravotní služby zajišťují registrované sestry (tzn. jsou registrované u Ministerstva Zdravotnictví a mohou provádět svou činnost samostatně bez dohledu na základě indikace lékaře). Nutností péče je tedy doporučení praktického lékaře (popř. prvních 14 dní po propuštění z nemocnice poskytne doporučení odborný lékař příslušné nemocnice, poté vlastní praktický lékař) a pak je péče hrazena zdravotní pojišťovnou. Zdravotní výkony mohou být např.: odběr krve a jiného biologického materiálu, aplikace injekcí, infuze, kontrola fyziologických funkcí (tlak, glykemie), ošetření ran po operacích, úrazech, bércové vředy, dekubity, péče o stomie, katetry, rehabilitační péče apod. Sociální služby – konkrétně registrovanou pečovatelskou službu provádějí pracovnice v přímé péči – pečovatelky. Poskytují základní úkony (zajištění stravy, hygieny, úklidy, nákupy, doprovod) a fakultativní úkony (dovoz klientů, vyřizování záležitostí, vycházky, dohled nad léky, pedikúra apod.). Registrace Ministerstva práce a sociálních věcí znamená, že služba podléhá zákonu 108/2006 sb.o sociálních službách. Tento zákon mimo jiné řeší finanční dostupnost služby, její kvalitu a zázemí. Jak to konkrétně pozná občan?

Cena:

  1. Přijde sociální pracovnice, provede sociální šetření a bude s klientem sepsána smlouva – kde se řeší, co se bude dělat, kdy a za kolik. Součástí návštěvy je základní sociální poradenství – tj. poskytnutí informací o Příspěvku na péči, vhodných kompenzačních pomůckách, popř. kontaktů na další potřebné sociální služby. (to vše zdarma)
  2. Sepsáním smlouvy klient nabude jistotu, že mu služba bude zajišťována i v případě, že jeho stálá („klíčová“) pečovatelka onemocní či bude mít dovolenou. Lze zajistit též krátkodobou odlehčovací terénní službu pro případ nemoci či dovolené blízké pečující osoby.
  3. Součástí smlouvy je podmínka ochrany osobních údajů, takže se informace o klientovi nedostanou do nepovolaných rukou, stejně je zacházeno s jeho osobními údaji či příp. svěřenými klíči.
  4. Klient ví přesně, za jaké úkony zaplatí a v jaké ceně, neboť má garanci v ceníku. Změny ceníku jsou oznamovány dopředu prostřednictvím dodatku ke smlouvě a klient má tak dostatek času se rozmyslet, zda na změnu podmínek přistoupí. Státem garantovaná výše maximální úhrady zajišťuje strop ceny, za který nelze již zdražovat.
  5. Díky dotaci od státu, příp. obce či kraje či jiných, lze zajistit finanční dostupnost služby.
  6. Kontrola využívání finančních prostředků je pravidelně kontrolována od místní, tedy obecní, přes krajskou až po státní úroveň.

Kvalita:

  1. Kvalita služby je zajišťována tzv. Standardy kvality a kontrolována Inspektory kvality Úřadu práce, podmínky registrace (např. bezdlužnost firmy, vzdělání zaměstnanců, kvalita vedené dokumentace, zázemí poskytovatele) zase Krajským úřadem.
  2. Pracovnice v přímé péči absolvovaly kurz akreditovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí a dále podléhají povinnosti dalšího vzdělávání.
  3. Nástroj supervize dále zajišťuje úroveň řízení a prevenci proti vyhoření pečovatelek.

Seznam registrovaných služeb naleznete na stránkách města Olomouce www.olomouc.eu pod záložkou katalog sociálních služeb, popř. Vám ochotně poradí zaměstnanci odboru sociálních věcí (kontakty tamtéž) nebo na stránkách Ministerstva
práce a sociálních věcí www.mpsv.cz, záložka sociální služby, kde lze v registru vyfiltrovat jakýkoli kraj a druh služby.

Autor: Martin Jirotka Vydáno: 30.5.2013 13:44 Rubrika: Nezařazeno Přečteno: 1356x

Komentáře

Zatím nejsou žádné komentáře.

Vložit komentář

Údaje označené hvězdičkou * jsou povinné.

             POMADOL s.r.o.