Péče o matku a dítě

"Domácí péče - spokojený klient i jeho rodina"

Registrovaná pečovatelská služba

„Být  starý je nádherné, pokud jsme nezapomněli, co to znamená začínat.“

                                                                                              Martin Buber

Pečovatelská služba je určena lidem od 19 let, kteří jsou vzhledem ke svému věku, tělesnému postižení nebo chronickému onemocnění odkázáni alespoň částečně na pomoc jiné osoby, bydlí ve svém domácím prostředí a nachází se zároveň obtížné sociální situaci, takže jim nemohou pomoci osoby blízké, a to v oblasti základní péče o vlastní osobu, hygienu, stravování, svoji domácnost a při kontaktu se společenským prostředím.

Naším posláním je umožnit klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím přirozeném prostředí a podpořit je v udržení samostatnosti, soběstačnosti a sociálním začleňování tak, aby i nadále žili důstojným a plnohodnotným životem.

Působíme na území města Olomouce a jeho blízkého okolí. (např. Lutín, Náměšť na Hané, Senice na Hané, Horka nad Moravou a jiné směrem na J, JZ až S Olomouce, celý seznam obcí zde.

Terénní pečovatelskou službu poskytují kvalifikované pracovnice – pečovatelky, v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí.

 Hlavní poskytované služby

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - např. pitný režim, oblékání, přesun
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid, nákup apod.
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - doprovázení k lékaři či na instituce apod.
  • základní sociální poradenství

  Doplňkové služby

  • dovoz vozidlem poskytovatele (k lékaři, na úřady apod.)
  • podpora při dodržování léčebného režimu (dohled nad léky, měřením tlaku)
  • pomoc při vyřizování osobních záležitostí, (vyřízení PnP, žádost o umístění do domova seniorů)
  • ošetření nohou

 

 Pečovatelská služba je poskytována za úhradu dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních službách, základní sociální poradenství je poskytováno zdarma.

Pracovní doba:

sociální pracovník:     po-pá       7-15 hod.

pečovatelská služba: po-pá       6-20 hod.

                                   so, ne, sv 6-20 hod.

 

 více ceník pečovatelských úkonů.

 

 

             POMADOL s.r.o.