Péče o matku a dítě

"Domácí péče - spokojený klient i jeho rodina"

Registrovaná pečovatelská služba

„Být  starý je nádherné, pokud jsme nezapomněli, co to znamená začínat.“

                                                                                              Martin Buber

Pečovatelská služba je určena lidem, kteří jsou vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu odkázáni alespoň částečně na pomoc jiné osoby, bydlí ve svém domácím prostředí a nachází se v obtížné sociální situaci.

Službu poskytujeme seniorům a lidem se zdravotním postižením v jejich domácnostech v kapacitě cca 60 klientů měsíčně a 180 ročně.

Působíme na území města Olomouce a jeho blízkého okolí. (např. Lutín, Náměšť na Hané, Senice na Hané, Horka nad Moravou a jiné směrem na J, JZ až S Olomouce, celý seznam obcí zde.

Naším posláním je umožnit klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím přirozeném prostředí a podpořit je v udržení samostatnosti, soběstačnosti a sociálním začleňování tak, aby i nadále žili důstojným a plnohodnotným životem.

Terénní pečovatelskou službu poskytují kvalifikované pracovnice – pečovatelky, v úzké součinnosti s ošetřovatelskou domácí péčí.

 Hlavní poskytované služby

 • pomoc při osobní hygieně
 • pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti - úklid, nákup apod.
 • pomoc při převlékání, přesunu na lůžko či vozík apod.
 • doprovázení k lékaři či na instituce apod.
 • základní sociální poradenství

Nově nabízíme

 • pedikůru,
 • bazální stimulaci - buď formou zařazení do běžných činností zvláště při hygienické péči nebo jako samostatný program (délka trvání 30-45 minut). Vhodné pro imobilní klienty, stavech po CMP, dezorientované osoby či osoby trpící Alzheimerovou demencí apod. více informací viz www.bazalni-stimulace.cz
 • tréning paměti! –buď formou zařazení drobných průběžných úkolů do průběhu péče či plný ½ hod. tréning jako samostatný program.
 • malé pohybové aktivity - nenáročné cvičení směřující k udržení současné hybnosti a soběstačnosti.

Doplňkové služby

 • dovoz vozidlem poskytovatele (k lékaři, na úřady apod.)
 • podpora při dodržování léčebného režimu (léky, tlak)
 • pomoc při vyřizování osobních záležitostí, PnP, umístění do domova seniorů

 

 

 více ceník pečovatelských úkonů.

Službu nejsme schopni poskytnout

 • osobám bez přístřeší
 • osobám závislým na návykových látkách
 • osobám agresivním ohrožujícím své okolí
 • osobám nedodržujícím základní hygienické návyky a odmítající zdravotní péči

             POMADOL s.r.o.