Péče o matku a dítě

"Domácí péče - spokojený klient i jeho rodina"

Zásady a pravidla poskytované služby

zásady poskytování pečovatelské služby:

Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost

Vychází z individuálně určených potřeb osob – tj. službu flexibilně přizpůsobujeme potřebám klientů

Podporuje rozvoj samostatnosti – tzn. neděláme za klienty, co zvládnou sami, nabízíme podporu a dopomoc

Motivuje k překonání nepříznivé sociální situace – tj. ke klientům a jejich rodinám přistupujeme s empatií, dobrou náladou a dostatečnou komunikací a svým přístupem a příp. radou je motivujeme k pozitivnímu myšlení a aktivnímu životu, pomáháme hledat další zdroje pro překonání nepříznivé sociální situace.

Posiluje sociální začleňování osob - tj. spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami podílejícími se na péči (rodina, lékař, jiné organizace).

Dodržuje lidská práva a svobodu.

 

Vstup uživatele do služby:

Zájemci o službu mohou požádat o péči osobně, písemně, telefonicky nebo elektronicky.

Na základě podané žádosti je v místě jejich bydliště provedeno sociální šetření, které provádí sociální pracovník, a to zdarma.

Před zahájením poskytování služby jsou s klientem projednána pravidla a podmínky poskytování služby, je předán ceník služeb. Při jednání je také stanoven individuální cíl uživatele a stanoven klíčový pracovník klienta.

Po vzájemné dohodě je s klientem podepsána smlouva o poskytování pečovatelské služby.

V případě naplněné kapacity uživatelů pečovatelské služby Pomadol, je zájemce o tom informován a s jeho souhlasem je zařazen do databáze zájemců o službu, v případě uvolnění kapacity je zájemce informován. Stávající klienti, kteří z důvodu zhoršení stavu potřebují rozšířit služby, mají přednost. Přednost mají také osoby, které jsou propuštěny ze zdravotnického zařízení domů a péči nezbytně potřebují.

             POMADOL s.r.o.