Péče o matku a dítě

"Domácí péče - spokojený klient i jeho rodina"

Zásady a pravidla poskytované služby

Rozsah a forma pomoci a podpory zachovává lidskou důstojnost Vychází z individuálně určených potřeb osob – tj. službu flexibilně přizpůsobujeme potřebám klientů Podporuje rozvoj samostatnosti – tzn. neděláme za klienty, co zvládnou sami, nabízíme podporu a dopomoc Motivuje k překonání nepříznivé sociální situace – tj. ke klientům a jejich rodinám přistupujeme s empatií, dobrou náladou a dostatečnou komunikací a svým přístupem a příp. radou je motivujeme k pozitivnímu myšlení a aktivnímu životu Posiluje sociální začleňování osob, tj. spolupracujeme se všemi zúčastněnými stranami podílejícími se na péči (rodina, lékař, jiné organizace).

Zájemci o službu mohou požádat o péči osobně, písemně, telefonicky. Na základě podané žádosti je v místě jejich bydliště provedeno sociální šetření. Před zahájením poskytování služby jsou s klientem projednána pravidla a podmínky poskytování služby, včetně ceníku služby. Po vzájemné dohodě je s klientem podepsána smlouva o poskytování pečovatelské služby.

             POMADOL s.r.o.