Péče o matku a dítě

"Domácí péče - spokojený klient i jeho rodina"

Cíle

  • Podporovat rozvoj a zachování soběstačnosti, dovedností a zvyklostí klienta v jeho přirozeném prostředí
  • Aktivně spolupracovat s klienty, rodinou a dalšími zúčastněnými osobami při hledání optimálního řešení situace klienta.
  • Průběžně aktualizovat potřeby a cíle klientů a přizpůsobovat tomu i péči.
  • Poskytovat poradenství klientům a rodinným příslušníkům směrem ke kvalitní péči osob blízkých.
  • Rozšiřovat a prohlubovat profesionalitu služeb.
  • Poskytovat kvalifikovanou péči o klienta a jeho rodinu v oblasti paliativní péče včetně poskytování psychické podpory a poradenství

             POMADOL s.r.o.