Péče o matku a dítě

"Domácí péče - spokojený klient i jeho rodina"

Podávání stížností

Stížnost na kvalitu nebo způsob poskytování služeb má klient právo podat ústně, písemně příp. faxem, emailem na adrese poskytovatele. Stížnosti řeší ředitelka agentury za přítomnosti odpovědné osoby. Veškeré stížnosti jsou evidovány a vyřizují se neodkladně, nejdéle však do 30 dnů. V případě nespokojenosti s výsledkem řešení stížnosti se lze obrátit na Krajský úřad Olomouckého kraje vedoucímu oddělení sociálních služeb, Jeremenkova 40a, Olomouc, na Magistrát města Olomouce, MPSV či Veřejného ochránce práv.

 

             POMADOL s.r.o.