Péče o matku a dítě

"Domácí péče - spokojený klient i jeho rodina"

Specifikace služeb

Komplexnost a návaznost na zdravotní sekci Pomadol

Úzce spolupracujeme se zdravotními sestrami v péči o klienta např. při zajištění hygieny, manipulaci, stravě, konzultujeme vhodný postup, půjčujeme kompenzační pomůcky z naší půjčovny.

Jezdíme auty

Jsme schopni rychle přijet i v případě náhlé potřeby, můžeme zavést k lékaři, můžeme tak zajistit krizovou intervenci.

Jsme malá organizace

Jsme vstřícní ke komunikaci, reagujeme rychle na změny, péče je individuální.

             POMADOL s.r.o.