Péče o matku a dítě

"Domácí péče - spokojený klient i jeho rodina"

O nás

Agenda:

 1. Kdo jsme
 2. Předporodní, porodní  péče a péče o matku a dítě
 3. Pracovní kolektiv - vzdělání, praxe, individuální přístup
 4. Využití nových poznatků a prostředků v ošetřovatelské péči
 5. Časový a osobní přístup ke každému klientovi
 6. Půjčování zdravotních pomůcek
 7. Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami

Kdo jsme

Tým odborných pracovníků, registrované zdravotní sestry, rehabilitační pracovníci, sociální pracovnice a pečovatelky. Jsme zaměřeni na na péči o klienty v domácím prostředí, kteří vyžadují domácí zdravotní péči, která je hrazena zdravotními pojišťovnami. Samozřejmě provádíme i registrovanou pečovatelskou službu.

Jako agentura (nestátní zdravotnické zařízení) působíme již od roku 1994 a neustále se snažíme naše služby zkvalitňovat a rozšiřovat.

Našim cílem je kvalitní péče  o všechny klienty bez rozdílu věku či pohlaví po 24 h denně, 7 dní v týdnu.

Posláním agentury je umožnit klientům setrvat co nejdéle v jejich domácím přirozeném prostředí a podpořit je v udržení samostatnosti, soběstačnosti a sociálním začleňování tak, aby i nadále žili důstojným a plnohodnotným životem.

Předporodní, porodní  péče a péče o matku a dítě

Naše zkušené registrované porodní asistentky provádí cvičení a komplexní péči o těhotné ženy. Odborně vedou kurzy předporodní přípravy, kurzy pro páry a kurzy cvičení po porodu. Zabezpečujeme návštěvy porodní asistentky v těhotenství a individuální přípravu k porodu. Součástí přípravy k porodu je i plavání a masáže těhotných. Jsme vyškolení laktační konzultanti.

Nabízíme prodej a zapůjčení pomůcek (Biolampy, kojenecké váhy, odsávačky - viz. příslušná sekce .......). Prodáváme kosmetiku pro těhotné i děti včetně aromaterapeutických přípravků k porodu.

Úzce spolupracujeme s Baby Clubem Vodníček - plavání kojenců, batolat a předškolních dětí a jeho mateřským centrem.

Pracovní kolektiv - vzdělání, praxe, individuální přístup

Všechny naše sestry mají předepsané zdravotnické vzdělání a praxi. Toto vzdělání si nadále průběžně rozšiřují, účastní se pravidelně odborných seminářů a školení k doplnění odborných znalostí. Ke kvalitní péči ale nepatří pouze odbornost. Snažíme se o emapatický a individuální přístup ke všem klientům. Jsme si vědomi, že v klidné domácí atmosféře probíhá léčba šetrněji, rychleji a  s větším úspěchem. Proto se snažíme tuto atmosféru sami vytvářet.

Využití nových poznatků a prostředků v ošetřovatelské péči

V rámci naší péče o klienta se snažíme do naší praxe prosazovat moderní medicínské poznatky, postupy a novinky v ošetřovatelství. Používáme certifikované zdravotní materiály, pomůcky a přístroje. Na vyžádání lze zařadit prvky bazální stimulace do péče o imobilní či dezorientované klienty.

Časový a osobní přístup ke každému klientovi

Při péči o naše klienty vždy vycházíme z jejich skutečných potřeb. Chápeme, že každý má tyto potřeby z hlediska času i přístupu odlišné. V rámci převzetí klienta vrchní sestra či sociální pracovnice již takto ke klientovi přistupují a snaží se o sladění všech těchto potřeb v individuálním ošetřovatelském plánu. Aktivní spolupráce s rodinou klienta a ošetřujícím či praktickým lékařem je vždy vnímána jako základní předpoklad úspěšné péče. Takto pojatou péči jsme Vám schopni zajistit v jakémkoliv časovém rozsahu pro potřebnou dobu.

Půjčování zdravotních pomůcek

Kromě základních služeb poskytujeme jako doplňkovou službu půjčovnu kompenzačních (zdravotních) pomůcek v širokém sortimentu, čímž šetříme Váš čas s jejich sháněním. Naše sestry i pečovatelky Vám odborně předvedou jejich funkčnost a zaškolí Vás v jejich používání.

Smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami

Agentura Pomadol má smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami a proto jsme schopni zajistit zdravotní péči jakémukoliv klientu.

 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České Republiky
 2. Vojenská zdravotní pojišťovna České Republiky
 3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 4. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
 5. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR
 6. Revírní bratrská pokladna - zdravotní pojišťovna

 

 

             POMADOL s.r.o.