Péče o matku a dítě

"Domácí péče - spokojený klient i jeho rodina"

Projekt " Zkvalitnění zdravotní péče ................"

 " Zkvalitnění zdravotní péče poskytované ve vlastním sociálním prostředí klienta"
 
        Sub-projekt je zaměřen na poskytování komplexní zdravotní péče osobám dlouhodobě nemocným a osobám v terminálním stádiu nemoci, předmětem sub-projektu je modernizace a obnova kompenzačních pomůcek, rehabilitačních pomůcek, řešení dopravy těchto pomůcek, IT nástroje pro dokumentační a komunikační činnost a dále vzdělávání (školení) zdravotního personálu agentury a prohloubení spolupráce agentury s duchovním a psychologem pro naplnění i ostatních potřeb klientů.

       Cílem sub-projektu je zlepšení dostupnosti a kvality domácí ošetřovatelské péče pro osoby dlouhodobě nemocné a osoby v terminálním stadiu nemoci v Olomouci a Olomouckém kraji, který bude naplněn realizací všech aktivit.

        Výstupy sub-projektu jsou dostupnost kvalitních mobilních kompenzačních pomůcek, zrychlení a zlepšení vykazování zdravotní dokumentace, zrychlení dopravy, zlepšení přepravy těchto pomůcek, vyškolený personál pro poskytování tohoto druhu péče a poskytování duchovní a psychologické péče klientům.

             POMADOL s.r.o.