Péče o matku a dítě

"Domácí péče - spokojený klient i jeho rodina"

Výzva k podání nabídky - nákup zdravotnického zařízení a vybavení

Dnem 17.4 byla zveřejněna Výzva k podání nabídky - Nákup zdravotnického zařízení a vybavení

Vlastní výzva zde

Návrh kupní smlouvy zde

Doložka bezúhonnosti zde

Dodatečné informace ke zveřejněné výzvě:

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídky do 12.5.2015  13:00 h.

1) Na základě podnětů zadavatel upřesňuje  v části popisu předmětu zakázky popis nafukovacího umyvadla takto:

Nafukovací umyvadlo - 5 kusů

Nafukovací umyvadlo (bez příslušenství)

-nafukovací umyvadlo s odtokovou hadicí a zátkou

Umyvadlo je obdélníkového či kruhového tvaru, dvoukomorové

Rozměry jsou 70x60x15 cm

Uvedená cena ve Výzvě za nafukovací umyvadla zůstává nezměněna - 4995,- Kč s DPH.

2) U oxygenerátoru - kyslíkového koncentrátoru se mění DPH na 21%

a poté se mění věta o celkové hodnotě takto: Celková hodnota veřejné zakázky je: 291 202,- Kč bez DPH a 341 736,- Kč s DPH.

 

 Dne 12.5. 2015 bylo provedeno hodnocení nabídek s doporučením pro výběr uchazeče a dne 21.5.2015 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky zde

             POMADOL s.r.o.