Péče o matku a dítě

"Domácí péče - spokojený klient i jeho rodina"

Ceník pečovatelských úkonů

                           CENÍK PEČOVATELSKÝCH ÚKONŮ         

   

Výše úhrady za základní a fakultativní úkony pečovatelské služby činí (pokud není v tabulce uvedeno jinak):

  • dny pracovní………………….....................……110,-/hod
  • dny pracovního klidu a volna……………..……130,-/hod
  • svátky.........................................................130,-/hod

Pokud poskytování služby, včetně času nezbytného k zajištění úkonů, netrvá celou hodinu, výše úhrady se poměrně krátí, nejméně  ¼ hod.

Úhrada za dopravu, respektive čas pečovatele/pečovatelky strávený dopravou, se zakalkuluje do hodinové sazby za úkony pečovatelské služby, nejméně však 10 minut.  

Základní sociální poradenství: zdarma

 

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH A FAKULTATIVNÍCH ÚKONŮ:

ZÁKLADNÍ   ÚKONY:

Pomoc při   zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

Pokud osoba nezachovává stravovací a pitný režim, kontrola a   připomenutí

Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

Oblékání, svlékání oděvu, nasazování a svlékání kompresivních punčoch,   ortéz, protéz

Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

Dopomoc při pohybu u hůře mobilních osob (2  FH, chodítko)

Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

Osobně či pomocí zvedacího zařízení

Pomoc při osobní   hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

Pomoc při úkonech osobní hygieny

Hygiena na lůžku, u umyvadla, celková koupel v koupací vaně na   lůžku, ve sprše, ve vaně v koupelně, péče o chrup, zubní protézu, výměna   plenových kalhotek, promazání pokožky, prevence defektů kůže – proleženin,   opruzenin, polohování

jsme vyškoleni v metodě Bazální stimulace

Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

Česání vlasů, umytí vlasů, vysušení vlasů, holení u mužů, stříhání   nehtů na rukou

Pomoc při použití WC

Asistence při použití WC

Poskytnutí stravy   nebo pomoc při zajištění stravy:

Pomoc při přípravě jídla a pití

Pomoc při drobných úkonech při přípravě stravy (krájení, strouhání,   uvaření čaje, ukrojení chleba…), ohřátí jídla

Příprava a podání jídla a pití

Ohřátí jídla, podání stravy do úst

Dovoz nebo donáška jídla

Od jiného poskytovatele

Pomoc při   zajištění chodu domácnosti:

Běžný úklid a údržba domácnosti

Každodenní činnosti jako přestlání a převlečení postele, vynesení koše,   umytí nádobí po obědě, umytí pracovní plochy linky, vyvětrání, zametení, zalití   květin

Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

úklid ve skříních, umytí podlahy, umytí umyvadla, vany, WC, luxování,   utření prachu, umytí schodů, další předány kontakty na úklidovou službu

Běžné nákupy a pochůzky

Nákup (max 1 menší taška 5 kg), vyzvednutí receptu, vyzvednutí léků,   přidělání klíčů, zaplacení složenek na poště apod.

Velký nákup

Více než 1 malá taška a 5 kg  -   115 Kč/úkon

Praní a žehlení ložního prádla

Praní v domácnosti a pračce uživatele

Praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

Praní v domácnosti a pračce uživatele, věšení prádla, žehlení, přišití   knoflíku

Donáška vody

 

Topení v kamnech

 

Zprostředkování   kontaktu se společenským prostředím:

Doprovázení k lékaři na orgány veřejné moci a instituce

 

FAKULTATIVNÍ   ÚKONY:

Dovoz klientů k lékaři, na instituce a zpět

11 Kč/km (pouze pro klienty agentury) + čas pečovatele (řidiče)

Podpora při dodržování léčebného režimu

Sledování klienta, zda si léky sám vzal, léky se nedávkují ani nepodávají   do úst, mohou se pouze vysypat z dávkovače. Léky chystá  rodina.

Pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání běžných osobních   záležitostí

telefonické vyřizování, vyřízení příspěvku na péči,  zajištění domova pro seniory apod.

Pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a   sociálních schopností a dovedností

Venkovní vycházka, malé pohybové aktivity směřující k udržení   soběstačnosti, tréning psychických funkcí – paměti, vnímání, komunikace

Bandáž dolní končetiny bez defektů jako prevence komplikací

 

Půjčování kompenzačních pomůcek

Dle ceníku pomůcek

 

pedikúra

220 Kč + dopravné v rámci Olomouce 30 Kč, okolní vesnice 50 Kč (objednávky na tel. 585 411 742)

U náročné pedikúry 1.návštěva příplatek 40 Kč

 

             POMADOL s.r.o.